Manifest

Obavezuje nas grad u kojem živimo. Ovlašćuje nas naše ljudsko samopoštovanje, građanska sloboda i preduzimljivost, kao i Ustav Republike Srbije, a potreba da imamo dostojanstven život  nalaže nam inicijativu da pozovemo sve gradske demokratske političke organizacije, udruženja građana, sindikate, neformalne grupe i pre svega nezavisne pojedince, da zajednički tražimo, obnavljamo i gradimo

RAZLOG KRAGUJEVCA

Grad gradom čine sugrađani. Zato se urbani duh, njegova društvenost, komunikativnost, preduzetnost, poslovnost, kreativnost i šarm, u Kragujevac neće spustiti niz bilo čiju partijsku vertikalu iz Beograda. Sugrađani se ne stiču mrežom kapilarnih glasova niti u Kragujevac dolaze bugarskim vozom. Umesto partijskog inženjeringa za izbornu reprodukciju tehničke saglasnosti i vlasti, gradu treba autentična lokalna inicijativa, uzajamna upućenost i individualna rešenost njegovih slobodnomislećih građana. Solidarnost, pripadnost i političko društvo grada mogu se podići samo uz oslonac na lokalnu samoupravu, vođenu sa izričitom ambicijom samoodređenja, naglašenom u okviru zakonskih granica uz permanentni pritisak za njihovo proširenje.

Grad je javno dobro sugrađana, pa bez slobodne i kritičke javnosti u njemu ne može biti nikakvog dobra. Javnost je svet u gradu i ona izvorno potiče od čovečanstva koje prebiva u ličnosti svakog čoveka. Gušenje javnosti i sistematsko gašenje slobodnih medija doveli su Kragujevac u stanje kakvo se ne pamti ni iz vremena tuđinske okupacije. Obnova principa javnosti, slobodnih medija, slobode mišljenja i izražavanja, kulture rasprave i dijaloga, konkursa i javnih poziva, otvorenosti i dostupnosti, pluralizma razlika i tolerancije na različitost, te obnova standarda prosvećenosti i liberalnog društva, predstavlja prvi uslov oslobođenja i deprovincijalizacije Kragujevca, kao i način Kragujevčana da budu i ostanu sugrađani i slobodni ljudi.
 
Budućnost čoveka se nalazi među njegovim sugrađanima. Po socijalnom značenju i istorijskom poreklu grad je oduvek bio, pre svega, razvojna šansa. Ambicije budućeg rasta neostvarive su bez razgranatog, slobodnog, dinamičnog i dostupnog tržišta. Ono je najveća tekovina civilizacije gradova. Otvoreno tržište, zasnovano na privatnoj preduzetnosti i slobodnoj konkurenciji, predstavlja nužni uslov za društveni ambijent poslovnosti, pune uposlenosti, lične ostvarenosti, životne uspešnosti, pa čak i za samu socijalnu pravdu. Naše uzajamno poverenje, ljudsko saosećanje i sposobnost da se ranjivosti i nemoći pruži humana podrška i socijalna pomoć, suštinski zavise od odgovorne raspodele viškova koje jedino slobodno tržište može efikasno da obezbedi.

Minimalizacija administrativnih zahteva, uređen sistem poreza, naknada i taksi, kao i budna zaštita slobode nadmetanja, predstavljaju kičmu socijalne pravde, uz neizostavni, permanentni, otvoren i pošten socijalni dijalog. Esenciju građanskog ideala, društvo slobodnih pojedinaca zasnovano na  razumu i inteligenciji, čini upravo slobodno tržište, kao medij sublimacije. Samo ono delotvorno transformiše prirodne ljudske energije, želje, ambicije i agresiju, u stvaralačko nadmetanje i dovijanje zbog dobiti. Bez njega, društveni poredak biva prepušten dominaciji prinude i gole fizičke sile.

Ovo je inicijalna programska platforma za politički organizovan izlazak kragujevačkog stanovništva iz besmisla u kojem se trenutno nalazi. Potpisivanjem i podržavanjem izražavamo spremnost za pristupanje poslu njene dalje razrade i izrade konkretnih operativnih programa. Njihovom primenom stvaraćemo  ambijent Kragujevca kao otvorenog evropskog grada poverenog zajedničkoj perspektivi svih građana koji u njemu žive. Uvereni smo da će pre ili kasnije, na lakši ili teži način, Kragujevac krenuti upravo ovim putem. Situacija u kojoj se nalazimo nas obavezuje da sa poslom koji pred nama krenemo odmah.