Boris Kovačević:Laka gradska železnica rasteretiće saobraćaj u Kragujevcu

Za rasterećenje saobraćaja u Kragujevcu rešenje je laka nadzemna gradska železnica.


Nosilac liste KG priča, Boris Kovačević Šuma, kaže da bi na taj način bili rešeni decenijski problemi u saobraćaju u našem gradu.
“Izgradnjom železničke zaobilaznice za potrebe fabrike Simens i Mind parka na lokaciji Sobovica dodatno se otvaraju mogućnosti za aktiviranje postojeće železničke pruge koja prolazi kroz centar grada i prati ceo Lepenički koridor.
Formiranjem lake nadzemne železnice za prevoz građana omogućava se najpovoljniji vid gradskog prevoza, čime se oslobađaju najopterećenije gradske saobraćajnice od autobusa i drugih vozila gradskog prevoza.
Takođe se rešavaju i ekološki problemi , buka, izduvni gasovi, ali i dodatno smanjuju troškovi u budžetu grada za gradski prevoz”, kaže Kovačević.
U KG priči smatraju da bi ovo konstruktivno i moderno rešenje u velikoj meri doprinelo rasterećenju saobraćaja u Kragujevcu, koji sve teže funkcioniše.