Edis Durgutović: Preduzetnici - jedina prava snaga kragujevačke ekonomije

Kragujevčani se osećaju nesigurno u ekonomskom i svakom drugom smislu, zato što osećaju da iznad sebe imaju grad koji je neefikasan, koji ne vodi računa o njima i nema jasan plan, ocenjuje Edis Durgutović, prvi na izbornoj listi „Kragujevačka priča i tolerancija Boris Kovačević Šuma“.

U fokusu politike ove liste je rešavanje tog problema, u prvom redu kroz angažovanje stručnih ljudi. Privatni sektor mora biti partner grada i na tome će KG priča insistirati, jer je to jedini ispravan put ka razvoju i izgradnji modernog Kragujevca.
“U Kragujevcu mora da se živi bez straha za decu, za posao, za sutrašnjicu. U našem gradu svako mora da živi kao čovek. To je moguće ako shvatimo da su jedina prava snaga kragujevačke ekonomije divni preduzetni ljudi koji stvaraju svet oko sebe. Zbog toga grad mora da ima jasan plan razvoja i nedvosmislenu orijentaciju ka podsticanju privatnog preduzetništva kao jedinog realnog sektora koji stvara višak vrednosti i zapošljava ljude”, kaže Durgutović.  

Neophodno je da se odmah prestane sa rasprodajom bud zašto gradske imovine, pre svega zemljišta, smatraju u Kragujevačkoj priči. Insistiraju na infrastrukturnom uređenju parcela, kako bi se postigle više cene i da se donese precizan plan na koji način i na kojim lokacijama će se razvijati privreda. Privrednici vrlo lako i brzo prepoznaju ambijent za ulaganja kada postoji jasan plan, vizija i nedvosmislena rešenost grada da podstiče privatnu inicajativu.

Zato je ključno da ovo bude osnov svake gradske vlasti, ma ko ona bila, jer to znači bolji život za Kragujevčane, poručuju iz KG priče.