Nataša Buzadžić: Mladi su ključ modernog Kragujevca

Kragujevac ponovo mora da nosi epitet modernog grada, kakav je imao u svojoj prošlosti, poručuju iz Kragujevačke priče.


Odbornički kandidat liste KG PRIČA, Nataša Buzadžić, diplomirani pedagog, smatra da je saradnja osnovnih i srednjih škola sa ustanovama kulture i visokog obrazovanja veoma važna za razvoj mladih i pospešivanje njihovih stremljenja ka modernim tendencijama.
“Građani Kragujevca su ponosni na svoj grad koji je još u prošlosti dobio epitete moderan. O tome svedoče brojni istorijski događaji, pojave i institucije. Takvo nasleđe nam daje prostor za povezivanje i saradnju osnovnih i srednjih škola sa svim gradskim institucijama kulture i obrazovanja. Itovremeno, to nas obavezuje da stvorimo uslove za učešće mladih koji bi imali aktivnu ulogu u afirmaciji tih vrednosti”, naglašava Nataša Buzadžić.
Kragujevačka priča ima zadatak da omogući mladima da iskažu sve svoje intelektualne, emotivne i socijalne potencijale. U tom smislu je naročito bitna zavičajna privrženost, koja zajedno sa porodičnom pripadnošću, stvara prilike za razvoj mladih, dobro integrisanih u zajednicu, poručuju iz KG PRIČE.