Kragujevačka priča i Tolerancija - BROJ 7 na izbornom listiću